Menu

Liturgija tas-Sieghat

Liturgija tas-Sighat

:: Kompieta

:: Lawdi

:: Vespri

 

Kompieta

Talba ta’ l-eghluq il-jum

Is-Sibt (pdf)

Il-Hadd (pdf)

It-Tnejn (pdf)

It-Tlieta (pdf)

L-Erghba (pdf)

Il-Hamis (pdf)

Il-Gimgha (pdf)


 

Lawdi

L-ewwel gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


It-tieni gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


It-tielet gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


Ir-raba’ gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


 

Vespri

L-ewwel gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


It-tieni gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


It-tielet gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt


Ir-raba gimgha tas-salterju

Il-Hadd

It-Tnejn

It-Tlieta

L-Erghba

Il-Hamis

Il-Gimgha

Is-Sibt